Udbudsregler

Evaluering af udbudsloven

Erhvervsminister Rasmus Jarlov sendte i december 2018 et høringsbrev om udbudsloven ud til en bred skare af interessenter. Med høringen er en planlagt evaluering af udbudsloven nu sat i gang.

Evalueringen skal give svar på, om udbudsloven har den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til lovændringer.

Formålet med udbudsloven var, at regelsættet skulle sikre effektiv konkurrence om opgaverne og føre til større klarhed og fleksibilitet med lavere transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører.

Samtidig med vedtagelsen blev det besluttet, at udbudsloven skal evalueres i 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forestår arbejdet med at evaluere udbudsloven.

Hent de samlede høringssvar(pdf)

Sidst opdateret: 12. april 2019